ISBN: 9788761661425. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018